Monday, July 27, 2015

Berbuka Puasa Setiap Hari 2015: 18 Jun -16 Julai 2015


Against all odds, Naufal puasa. Tak penuh tapi dia puasa.

No comments: